Forside

Velkommen til “Bevar Klokkedal i Horsens”.

Siden er endnu under udarbejdelse – så følg løbende med, som der kommer nye informationer !!!

Borgergruppen bag “Bevar Klokkedal i Horsens” er en frivillig gruppe af borgere, som alle har en stor interesse i, at bevare den borgernære natur i Horsens kommune. Horsens Kommunes nye og overraskende plan om, at etablere en omfartsvej tværs gennem den nuværende, bevaringsværdige og helt særegne Klokkedal og fredsskoven Boller Overskov, mener vi vil medføre uerstattelige tab for naturen, byens borgere og kommende generationer, idet det sidste større stykke sammenhængende skov og ånatur i kommunen dermed skæres over af en stor og larmende omfartsvej. Med mere end 5.000 forventede daglige køretøjer, heraf mange lastbiler, vil skoven miste sin store rekreative værdi, ligesom skovens dybe stille ro bliver permanent forstyrret. Og dermed mister mange borgere muligheden for, at nyde naturen og det omfangsrige dyreliv Klokkedal og skovene omkring byder på.