Omfartsvejen gennem Klokkedal og Boller Overskov

Her kan du se området omkring Klokkedal og fredskoven Boller Overskov (oversigtsbillede fra Google). Den røde linie er taget fra Horsens Kommunes plan “Trafik 2030”. Ved opmåling af nuværende omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej vurderer vi, at vejanlægget med støjvolde kan blive op til 40 meter bredt. Dermed vil det skære hele dette store stykke sammenhængende skov direkte over, til gene for både dyr og skovens mange nuværende brugere.Planlagt omfartsvej gennem Klokkedal og fredskoven Boller Overskov i Horsens