Om Bevar Klokkedal

Borgergruppen bag “Bevar Klokkedal i Horsens” er en frivillig gruppe af borgere, en del fra det sydlige Horsens, som alle har en stor interesse i, at bevare den borgernære natur i Horsens kommune, som kommunen jo så flot selv markedsfører og fremhæver. Noget vi alle har glæde af og som er et væsentligt bidrag og arv til kommende generationer. Borgergruppen har tidligere været aktiv i forbindelse med debat omkring omfartsvejen, og er genetableret i forbindelse med Horsens Kommunes nye og overraskende plan om, at etablere en omfartsvej tværs gennem den nuværende, bevaringsværdige og helt særegne Klokkedal, hvilket vi mener vil medføre uerstattelige tab for naturen, byens borgere og kommende generationer, idet det sidste større stykke sammenhængende skov og ånatur i kommunen dermed skæres over af en stor omfartsvej. Med mere end 5.000 forventede daglige køretøjer, heraf mange lastbiler, vil skoven miste sin store rekreative værdi, ligesom skovens dybe stille ro bliver permanent forstyrret. Og dermed mister mange borgere muligheden for, at nyde naturen og det omfangsrige dyreliv Klokkedal byder på.

Indtil videre sidder følgende i arbejdsgruppen, som også vedligeholder website og Facebook:

Lars Feldt, Skovbrynet
Torben Henriksen, Skovbrynet
Flemming Kok, Nordrevej