Links til mere information

Venstre tvivler…?
http://hsfo.dk/horsens/Venstre-saar-tvivl-om-stoette-til-sydlig-omfartsvej/artikel/95774

Naturvejlederens favoritsted
http://hsfo.dk/article/20160629/ARTIKLER/160629039

Skovene og Klokkedal, beskrevet af Naturstyrelsen
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/trekantsomraadet/omraadeplaner/boller-skovene/

Danmarks Naturfredningsforening, Horsens afdeling
http://horsens.dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening
dn.dk

Dansk Ornitologisk forening
http://www.dof.dk/

Friluftsrådet
http://www.friluftsraadet.dk/

Dansk Botanisk Forening
http://botaniskforening.dk/